Eesti Metsamajandajate Selts

Eesti Metsamajandajate Selts

Eesti Metsamajandajate Selts

Eesti Metsamajandajate Selts MTÜ on üle-eestiline metsaühistu, mis loodi eesmärgiga koondada sarnaste huvidega metsaomanikud ning aidata ühistegevuse kaudu oma liikmetel metsamajanduslikke tegevusi läbi viia. Seltsi liikmetel on mugav võimalus saada abi oma metsamaa majandamiseks ning metsas tehtavate tööde läbiviimiseks. Lisaks saab metsaomanik seltsi abil müüa kasvava metsa raieõigust avalikel enampakkumistel, küsida erinevaid metsanduslikke toetusi ning asjakohast informatsiooni oma metsas toimuva kohta.

Metsaomanik, oled oodatud liikmeks!

Liikmeks astumine

Koostööpartnerid

Eesti Metsahindaja OÜ Forestplanter OÜ SystemSeparation Ltd

Teenused

Eesti Metsamajandajate Selts pakub oma liikmetele järgmisi metsamajanduslikke teenuseid

  • Metsanduslik nõustamine ja konsultatsioon
  • Metsanduslike toetuste taotlemine
  • Ühistegevuse organiseerimine
  • Oma liikmete huvide kaitsmine ja esindamine
  • Raieõiguse ja metsakinnistu müügi korraldamine
  • Metsamajandamiskavade koostamine
  • Metsakasvatuslike tööde korraldamine

Selts pakub rendiks

  • Istutustorud
  • Istutuskastid
  • Seljaprits
Kontakt Teenused

Astu liikmeks

Liikmeks astumise soovi korral palume tutvuda Eesti Metsamajandajate Seltsi põhikirjaga ning seejärel täita liikmeks astumise avaldus. Avalduse ja põhikirjaga tutvumiseks palun kirjutage aadressile info@eestimetsamajandajad.ee

Eesti Metsamajandajate Seltsi liikmetasu hind on 10 € kalendriaastas liikme kohta.

Astu liikmeks

Toetused

Alates jaanuarist 2015 saab metsaomanik SA Erametsakeskuselt toetusi taotleda vaid metsaseltsi vahendusel. Metsaseltsi kaudu toetuste taotlemine on omanikele tunduvalt mugavam, kus omanikul tuleb saata vaid vajalikud dokumendid ning MTÜ Eesti Metsamajandajate Selts täidab ise vajalikud taotluse vormid ning suhtleb SA Erametsakeskusega.

Kontakt

Aadress

Turu 47/2, Tartu 50106

JUHATUSE LIIKMED

Piret Jüriöö
info@eestimetsamajandajad.ee
+372 56 704672
Tartu/Räpina

Triin Alatalo
triin@eestimetsamajandajad.ee
+372 51 17974
Tartu

Rivo Fomotškin
rivo@eestimetsamajandajad.ee
+372 5657 7696
Võru

Erko Soolmann
info@eestimetsamajandajad.ee
+372 5199 4293