preloader

Alates jaanuarist 2015 saab metsaomanik SA Erametsakeskuselt toetusi taotleda vaid metsaseltsi vahendusel. Metsaseltsi kaudu toetuste taotlemine on omanikele tunduvalt mugavam, kus omanikul tuleb saata vaid vajalikud dokumendid ning MTÜ Eesti…

Toetused

Alates jaanuarist 2015 saab metsaomanik SA Erametsakeskuselt toetusi taotleda vaid metsaseltsi vahendusel. Metsaseltsi kaudu toetuste taotlemine on omanikele tunduvalt mugavam, kus omanikul tuleb saata vaid vajalikud dokumendid ning MTÜ Eesti Metsamajandajate Selts täidab ise vajalikud taotluse vormid ning suhtleb SA Erametsakeskusega.

  • 2024  
    Metsameede

    Hooldusraie kuni 30-aastases puistus; Kasvavate puude laasimine; Ulukikahjustuste ennetamine: repellendi soetamine ja kasutamine, tüvekaitsmete ja…

  • 2024  
    Vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine

    Vääriselupaik on ala, kus on suur tõenäosus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemiseks. Tegemist on väljaspool kaitstavat…